Meststoffen

Kieseriet

(25% MgO + 50% SO3); Zwavel is zeer belangrijke bouwsteen voor eiwit in een gewas. En daardoor heeft het een grote invloed op de de gewasopbrengst. Zwavel verbetert ook de stikstofefficiëntie. Magnesium is een belangrijk element van de bladgroenkorrel in de plant. Bladgroenkorrels hebben een belangrijke functie bij de fotosynthese (verwerken van zonlicht)  in een plant. 


Patentkali

(30% K2O + 10% MgO + 42% SO3);De voornaamste taak van kalium in planten is het transport van voedingsstoffen en water. Het heeft tevens invloed op de fotosynthese en energie productie van de cellen en op de opening van huidmondjes. 
De gevolgen van te lage kalium concentraties in planten uiten zich door verschillende symptomen: verminderde groei, minder knopvorming, lagere zuurstofopbrengsten en een lagere zaadproductie.

 

Nakamag

 (27% Na2O + 11% K2O + 10% SO3 + 5%MgO)

 

Voor vragen neem gerust contact met ons op.