MelkGeiten

 

Fakkert Biologische Voeders is al jaren actief in de melkgeitenhouderij. Een geit is een zeer selectief dier, dit vraagt om een speciale aanpak en een uitgebalanceerd rantsoen.

Fakkert Biologische Voeders maakt voeders op maat. Aan de hand van uw uitgangspunten (ruwvoer) stellen wij een brok of meelmengsel samen.

 

Fakkert Biologische Voeders werkt veel met geplette granen!

 

Naast de maatwerk voeders werkt Fakkert Biologische Voeders ook met een standaard productielijn:

 

De standaard productiebrok van Fakkert Biologische Voeders is zodanig samengesteld dat het past in vele soorten rantsoenen omdat het zowel energie als eiwit levert. De grondstoffen van onze geitenkorrel worden onderworpen aan de strenge eisen van ons kwaliteitssysteem. De uiteindelijke samenstelling wordt constant gehouden zodat smaak- en/of voerverschillen geminimaliseerd worden. Speciale aandacht wordt tevens gegeven aan het gehalte ruwe celstof en de aard ervan. Een geit hoeft relatief niet zoveel vezelrijk materiaal te hebben als een koe, maar de opbouw van deze ruwe celstof is wel belangrijk.

 

Tijdens de lactatie is het van belang de voergift af te stemmen op de omstandigheden. Zaken als  melkproductie, ruwvoerkwaliteit, lichaamsgewicht en conditie zijn van groot belang.

De standaard productielijn bevat o.a.:

 

GEITEN

  • ZELMO Yellow Bio, biologische melkvervanger voor geitenlammeren
  • Geitenlammeren Opfokkorrel
  • Geitenbrok Lactatie Start
  • Geitenbrok Lactatie Zomer
  • Geiten Eiwit Brok
  • Geiten Eind Lactatie